Ways to support the Hong Kong protests from afar. Local backup of (vanished) original Github repository at https://github.com/hongkonggong/beyond-lennon-walls
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 

24 KiB

Beyond Lennon Walls: วิธีต่าง ๆ ในการสนับสนุนการประท้วงในฮ่องกงจากต่างแดน

การร่วมสร้าง Lennon Walls หรือการเข้าร่วมการประท้วงอาจเป็นวิธีการสนับสนุนการประท้วงในฮ่องกงจากต่างแดนที่ชัดเจนที่สุด แต่มันอาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดเสียทีเดียว ข้อมูลด้านล่างเป็นไอเดียอื่น ๆ เพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจให้การสนับสนุนการประท้วงนี้จากต่างประเทศ

หน้าเว็บอัปเดตครั้งล่าสุดวันที่ 13 ธันวาคม 2019 ข้อมูลที่แสดงมาจากการรวบรวมข้อมูลที่ให้โดยผู้ไม่ประสงค์ออกนามและจัดการโดย Jason Li กับ Lokman Tsui


อ่านเอกสารนี้ในภาษาอื่น ๆ: 繁體中文, Português, Italiano, Español, Deutsch, Français, Русский, 日本語, 한국어, Nederlands


💰 บริจาคเงิน

บริจาคเงินให้กับองค์กรและกลุ่มต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนผู้ชุมนุมบนถนน (ขณะนี้บัญชี PayPal ของทั้งสององค์กรนี้ไม่สามารถใช้งานได้):

ร่วมบริจาคเงินให้กับทุนมวลชนเพื่อการรณรงค์ทางกฎหมายดังนี้:

 • Sue the Abuser - ช่วยผู้เคราะห์ร้ายให้ฟ้องร้องการทำทารุณโดยตำรวจ
 • Prevent Imprisonment of Online Expression - ช่วยการพิจารณาคดีเพื่อต่อต้านข้อห้ามในการโพสและแชร์เนื้อหาก่อความไม่สงบทางออนไลน์โดยรัฐบาล
 • 24 Pro-Democracy Legislators' JR campaign - ช่วยการพิจารณาคดีเพื่อการยกเลิกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งปิดบังใบหน้าและกฏหมายพิเศษกรณีฉุกเฉิน

บริจาคเงินให้กลุ่มผู้สนับสนุนสื่อมวลชนภาคสนาม:

บริจาคเงินให้องค์กรสื่ออิสระและไม่แสวงกำไรเหล่านี้เพื่อช่วยเหลือการทำข่าวต่อเนื่องในฮ่องกง:

บริจาคเงินให้กับองค์กรประชาสังคมเพื่อการวิจัยเหล่านี้:

ช่วยสมทบทุนค่าเสบียงสิ่งของและอุปกรณ์สำหรับปกป้องผู้คนในระหว่างการปฏิบัติการของตำรวจ:

 • Free MyHK supply station team (PayPal: freemyhk@gmail.com) (ถูกระงับ)
 • HK Protect 香港保護: 捐贈裝備送給前線 (ร้านค้าออนไลน์นี้จะทำการสำรองเสบียงและจะใช้เวลา 7–60 วันในการจัดส่ง) (ระงับการปฏิบัติการ) (Ceased operations)

🧓🏻 รวมตัวกันภายในชุมชนของคุณ

 • 🆕 ชักชวนให้องค์กรที่เกี่ยวข้อง เซ็นจดหมาย ผลักดันให้ผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติด้านความรุนแรงต่อผู้หญิงได้ "ทำการตรวจสอบความรุนแรงทางเพศกระทำโดยกำลังตำรวจฮ่องกง"

 • หากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม ชุมชน สมาคม หรือ องค์กร ที่เกี่ยวข้อง ให้ทำการแถลงการสนับสนุนผู้ชุมนุม และหากเป็นไปได้ ให้ทำการรวมตัวกับกลุ่มอื่น ๆ เพื่อเซ็นคำแถลงการร่วม

 • จัดการอภิปรายหรือสนทนากับชุมชนไร้ฝ่ายและกับผู้ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจฝักฝ่ายใดใดหรือผู้ประกาศตนเป็นกลาง โปรดระมัดระวังในการเข้าหาผู้ซึ่งมีจุดยืนต่อต้านการประท้วงอย่างแรงกล้า

🇺🇸 สำหรับผู้ถือสัญชาติอเมริกันหรือผู้อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา

โทรหาผู้แทนราษฎรของคุณ (สามารถหาเบอร์โทรได้ที่ callmycongress.com):

 • บอกพวกเขาว่าคุณมีความกังวลเป็นอย่างมากเกี่ยวกับสถานการณ์ในฮ่องกง
 • ถามว่าพวกเขาสามารถช่วยสนับสนุนการเรียกร้องให้ยับยั้งการขายอาวุธยุทโธปกรณ์และอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนให้กับตำรวจฮ่องกงได้หรือไม่
 • ขอให้พวกเขาร่วมสนับสนุนการผ่านร่างกฎหมาย Hong Kong Human Rights and Democracy Act (H.R. 3289) (S. 1838).

เอกสารอ้างอิง:

🇨🇦 สำหรับผู้ถือสัญชาติหรือผู้อาศัยอยู่ในประเทศแคนาดา

ติดต่อสมาชิกรัฐสภาและผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาของคุณ (ค้นหาข้อแรกได้ ที่นี่):

 • บอกพวกเขาว่าคุณมีความกังวลเป็นอย่างมากเกี่ยวกับสถานการณ์ในฮ่องกง
 • ขอให้พวกเขาเริ่มนำเสนอคำร้องสนับสนุนการประท้วงในฮ่องกงต่อรัฐสภา
 • ขอให้พวกเขานำเสนอร่างกฎหมายคล้ายกับกฎหมาย Hong Kong Human Rights and Democracy Act ในสหรัฐอเมริกา

ร่วมเซ็นคำร้องเหล่านี้:

หากคุณอยู่นอกประเทศแคนาดา อย่าลืมว่าคุณยังสามารถ ลงทะเบียนเลือกตั้ง ในแคนาดาได้

🇬🇧 สำหรับผู้ถือสัญชาติหรือผู้อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร

ติดต่อผู้แทนราษฎรของคุณ (WriteToThem สามารถช่วยค้นหาคนดังกล่าวได้):

นอกเหนือจากนี้ คุณสามารถใช้ Stand with HK เพื่อส่งอีเมลล์สำเร็จรูปให้กับสมาชิกรัฐสภาของคุณ ซึ่งมีเนื้อหาเรียกร้องให้สนับสนุนคำประกาศ Sino-British Joint Declaration ปี 1984

และคุณยังสามารถบริจาคเงินให้กับ Hong Kong Watch “องค์กรการกุศลจดทะเบียนจากสหราชอาณาจักรซึ่งทำการวิจัยและดูแลภัยต่าง ๆ ต่ออิสรภาพเบื้องต้นในฮ่องกง หลักนิติธรรม และเอกราชตามสัญญาภายใต้หลักการ ‘one country, two systems’...” ได้อีกด้วย

🇪🇺 สำหรับผู้ถือสัญชาติหรือผู้อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป

ติดต่อผู้แทนราษฎรของคุณ:

🇨🇭 สำหรับผู้ถือสัญชาติหรือผู้อาศัยอยู่ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ติดต่อ EDA หรือ Ignazio Cassius หรือ ผู้แทนราษฎรของคุณในคณะกรรมการแห่งชาติ หรือ ในคณะกรรมการแห่งรัฐ:

 • บอกพวกเขาว่าคุณมีความกังวลเป็นอย่างมากเกี่ยวกับสถานการณ์ในฮ่องกง
 • ผลักดันให้พวกเขาทำการแถลงการสนับสนุนผู้ชุมนุมในฮ่องกงและต่อต้านการใช้กำลังเกินกว่าเหตุโดยตำรวจที่นั่น

สำหรับผู้ถือสัญชาติหรือผู้อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

ร่วมเซ็นคำร้องเหล่านี้:

🇰🇷 สำหรับผู้ถือสัญชาติหรือผู้อาศัยอยู่ในประเทศเกาหลีใต้

ติดต่อสมาชิกรัฐสภาเพื่อแสดงออกถึงความกังวลเกี่ยวกับฮ่องกงและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผู้ชุมนุมในฮ่องกง:

ร่วมส่งคำร้องไปที่ Blue House.

🇦🇺 สำหรับผู้ถือสัญชาติหรือผู้อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย

ร่วมเซ็นคำร้องต่อรัฐสภาตามด้านล่าง (หมายเหตุ: พวกเขา "จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณทางออนไลน์แต่ชื่อของคุณจะถูกรวมอยู่ในคำร้องฉบับสมบูรณ์ซึ่งจะใช้ในการนำเสนอให้กับสภาผู้แทนราษฎร")

🇹🇼 สำหรับผู้ถือสัญชาติหรือผู้อาศัยอยู่ในไต้หวัน

ติดต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติของคุณ (ค้นหาพวกเขาด้วย เว็บนี้ หรือ เว็บนี้ website):

 • บอกพวกเขาว่าคุณมีความกังวลเป็นอย่างมากเกี่ยวกับสถานการณ์ในฮ่องกง
 • ผลักดันให้พวกเขาทำการแถลงว่าจะปกป้องผู้กระทำผิดทางการเมืองและผู้ชุมนุมในฮ่องกง

บริจาคเสบียงต่าง ๆ ให้กับ Fridays for the Future, PCT (ติดต่อพวกเขา) กลุ่มนี้ได้ทำการส่งเสบียงเป็นระลอกไปที่ฮ่องกงอยู่เสมอ

(ดูข้อมูลสำหรับในไต้หวัน via chihao & co.).

🇳🇱 สำหรับผู้ถือสัญชาติหรือผู้อาศัยอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์

ติดต่อนักการเมืองเพื่อแสดงออกถึงข้อกังวลของคุณและขอการสนับสนุนกับความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับการประท้วงในฮ่องกง ขอการสนับสนุนทางการเมืองจากรัฐบาลเพื่อการประท้วงฮ่องกงในรูปแบบของการร้องต่อศาล:

🤳🏼 ช่วยกระจายข่าวผ่านโซเชียลมีเดีย

เคล็ดลับการกระจายข่าวผ่านโซเชียลมีเดีย:

 • อย่าโพสข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน
 • แจ้งเตือนผู้อ่านก่อนโพสภาพที่มีเลือดและความรุนแรงเสมอ
 • คิดถึงผู้อ่านโพสของคุณ: เพื่อน ๆ ของคุณจะอยากอ่านโพสแคปชั่นยาวเหยียดเจ็ดโพสติดกัน หรือพวกเขาอาจจะอยากอ่านโพสสรุปสั้น ๆ โพสเดียวมากกว่า
 • เข้าหาเพื่อนและครอบครัวอย่างระมัดระวัง: บางทีมันอาจดีกว่าถ้าทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเห็นไม่ตรงกันแล้วพักประเด็นไว้ชั่วคราว
 • เข้าหาพวกโทรลหรือผู้ก่อกวนอย่างระมัดระวัง (หรือไม่ต้องเลย): คุณจำเป็นต้องเถียงใครก็ไม่รู้บนอินเตอร์เน็ทให้ชนะจริง ๆ เหรอ?

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้จากผู้ใช้งาน Reddit @vikingbiochemist: Don't drown the signal in noise: Unsolicited advice for the fine people of this sub from a PR professional.


งานชิ้นนี้ได้รับการอนุญาตภายใต้ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ส่งข้อแนะนำเกี่ยวกับวิธีการช่วยเหลืออื่น ๆ มาผ่านทาง อีเมลล์ หรือทำโดยการทำ pull request ผ่าน GitHub โครงการนี้