Browse Source

Update and rename README.md to README-Thai.md

pull/27/head
dishes-irl 1 year ago
committed by GitHub
parent
commit
2258ee8deb
No known key found for this signature in database GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
2 changed files with 176 additions and 175 deletions
  1. +176
    -0
      README-Thai.md
  2. +0
    -175
      README.md

+ 176
- 0
README-Thai.md View File

@ -0,0 +1,176 @@
# Beyond Lennon Walls: วิธีต่าง ๆ ในการสนับสนุนการประท้วงในฮ่องกงจากต่างแดน
การร่วมสร้าง Lennon Walls หรือการเข้าร่วมการประท้วงอาจเป็นวิธีการสนับสนุนการประท้วงในฮ่องกงจากต่างแดนที่ชัดเจนที่สุด แต่มันอาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดเสียทีเดียว ข้อมูลด้านล่างเป็นไอเดียอื่น ๆ เพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจให้การสนับสนุนการประท้วงนี้จากต่างประเทศ
หน้าเว็บอัปเดตครั้งล่าสุดวันที่ 13 ธันวาคม 2019 ข้อมูลที่แสดงมาจากการรวบรวมข้อมูลที่ให้โดยผู้ไม่ประสงค์ออกนามและจัดการโดย Jason Li กับ Lokman Tsui
---
อ่านเอกสารนี้ในภาษาอื่น ๆ: [繁體中文](README-繁體中文.md), [Português](README-Portugues.md), [Italiano](README-Italiano.md), [Español](README-Español.md), [Deutsch](README-Deutsch.md), [Français](README-Francais.md), [Русский](README-Russian.md), [日本語](README-Japanese.md), [한국어](README-한국어.md), [Nederlands](README-Nederlands.md)
---
## 💰 บริจาคเงิน
บริจาคเงินให้กับองค์กรและกลุ่มต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนผู้ชุมนุมบนถนน (ขณะนี้บัญชี PayPal ของทั้งสององค์กรนี้ไม่สามารถใช้งานได้):
- [612 Humanitarian Relief Fund (612人道支援基金)](https://612fund.hk/donate) – มีชื่อเสียงดีที่สุด โปร่งใสทางการเงิน
- [Spark Alliance HK 星火同盟](https://www.facebook.com/sparkalliancehk/) – แนะนำโดยผู้ชุมนุมแนวหน้า ขณะนี้บัญชีธนาคารได้ถูกระงับไปแล้วจึงแนะนำให้ใช้ [บัตรกำนัลเหล่านี้](https://www.ourhkworks.com/product/%e7%a6%ae%e5%93%81%e5%8d%a1/) แทนการบริจาคเงิน
ร่วมบริจาคเงินให้กับทุนมวลชนเพื่อการรณรงค์ทางกฎหมายดังนี้:
- [Sue the Abuser](https://www.lsd.org.hk/donate/?lang=en) - ช่วยผู้เคราะห์ร้ายให้ฟ้องร้องการทำทารุณโดยตำรวจ
- ~~[Prevent Imprisonment of Online Expression](https://gogetfunding.com/jrcensorship/) - ช่วยการพิจารณาคดีเพื่อต่อต้านข้อห้ามในการโพสและแชร์เนื้อหาก่อความไม่สงบทางออนไลน์โดยรัฐบาล~~
- ~~[24 Pro-Democracy Legislators' JR campaign](https://gogetfunding.com/%E6%B0%91%E4%B8%BB%E6%B4%BE%E7%AB%8B%E6%B3%95%E6%9C%83%E8%AD%B0%E5%93%A1%E5%8F%B8%E6%B3%95%E8%A6%86%E6%A0%B8%E3%80%8A%E7%B7%8A%E6%80%A5%E6%B3%95%E3%80%8B%E5%8F%8A%E3%80%8A%E7%A6%81%E8%92%99%E9%9D%A2/) - ช่วยการพิจารณาคดีเพื่อการยกเลิกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งปิดบังใบหน้าและกฏหมายพิเศษกรณีฉุกเฉิน~~
บริจาคเงินให้กลุ่มผู้สนับสนุนสื่อมวลชนภาคสนาม:
- [Radical HK 基進報導](https://radicalhk.com/about/donation/) (นอกเหนือจากหน้าที่ฐานะองค์กรสื่อ พวกเขายังช่วยจัดหาการแปลภาษามือตามอีเวนต์ต่าง ๆ อีกด้วย)
- ~~[HKJA Journalist Protection Fund 香港記者協會保護記者基金](https://gogetfunding.com/hkjaraisefund/)~~
บริจาคเงินให้องค์กรสื่ออิสระและไม่แสวงกำไรเหล่านี้เพื่อช่วยเหลือการทำข่าวต่อเนื่องในฮ่องกง:
- [Inmedia 香港獨立媒體網](http://www.inmediahk.net/donate)
- [Stand News 立場新聞](https://mystand.thestandnews.com/)
- [Factwire](https://www.factwire.org/backus/) (PayPal: factwire)
- [Hong Kong Citizen News 眾新聞](https://www.hkcnews.com/aboutus/)
- [Hong Kong Free Press](https://www.hongkongfp.com/support-hkfp/)
บริจาคเงินให้กับองค์กรประชาสังคมเพื่อการวิจัยเหล่านี้:
- [Civil Rights Observer 民權觀察](https://www.hkcro.org/fundraising/)
- [Hong Kong Public Opinion Research Institute 香港民意研究所](https://www.pori.hk/donation)
- [Liber Research Community](https://liber-research.com/en/support/)
ช่วยสมทบทุนค่าเสบียงสิ่งของและอุปกรณ์สำหรับปกป้องผู้คนในระหว่างการปฏิบัติการของตำรวจ:
- ~~Free MyHK supply station team (PayPal: freemyhk@gmail.com)~~ (ถูกระงับ)
- ~~[HK Protect 香港保護: 捐贈裝備送給前線](https://hkprotect.org/shop/%e4%bf%9d%e8%ad%b7%e8%a3%9d%e5%82%99/%e6%8d%90%e8%b4%88%e8%a3%9d%e5%82%99%e9%80%81%e7%b5%a6%e5%89%8d%e7%b7%9a/) (ร้านค้าออนไลน์นี้จะทำการสำรองเสบียงและจะใช้เวลา 7–60 วันในการจัดส่ง) (ระงับการปฏิบัติการ)~~ (Ceased operations)
## 🧓🏻 รวมตัวกันภายในชุมชนของคุณ
- 🆕 ชักชวนให้องค์กรที่เกี่ยวข้อง [เซ็นจดหมาย](https://rainlily.org.hk/glosign) ผลักดันให้ผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติด้านความรุนแรงต่อผู้หญิงได้ "ทำการตรวจสอบความรุนแรงทางเพศกระทำโดยกำลังตำรวจฮ่องกง"
- หากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม ชุมชน สมาคม หรือ องค์กร ที่เกี่ยวข้อง ให้ทำการแถลงการสนับสนุนผู้ชุมนุม และหากเป็นไปได้ ให้ทำการรวมตัวกับกลุ่มอื่น ๆ เพื่อเซ็นคำแถลงการร่วม
- จัดการอภิปรายหรือสนทนากับชุมชนไร้ฝ่ายและกับผู้ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจฝักฝ่ายใดใดหรือผู้ประกาศตนเป็นกลาง โปรดระมัดระวังในการเข้าหาผู้ซึ่งมีจุดยืนต่อต้านการประท้วงอย่างแรงกล้า
## 🇺🇸 สำหรับผู้ถือสัญชาติอเมริกันหรือผู้อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา
โทรหาผู้แทนราษฎรของคุณ (สามารถหาเบอร์โทรได้ที่ [callmycongress.com](https://www.callmycongress.com/)):
- บอกพวกเขาว่าคุณมีความกังวลเป็นอย่างมากเกี่ยวกับสถานการณ์ในฮ่องกง
- ถามว่าพวกเขาสามารถช่วยสนับสนุนการเรียกร้องให้ยับยั้งการขายอาวุธยุทโธปกรณ์และอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนให้กับตำรวจฮ่องกงได้หรือไม่
- ~~ขอให้พวกเขาร่วมสนับสนุนการผ่านร่างกฎหมาย [Hong Kong Human Rights and Democracy Act](https://www.rubio.senate.gov/public/_cache/files/7030f464-ac78-4af9-a5d1-55151ca3b6f8/C89816EECDFDE0D75FB8EC98DDEC4803.mdm19812.pdf) (H.R. 3289) (S. 1838).~~
เอกสารอ้างอิง:
- [Pelosi Statement on Withdrawal of Hong Kong Extradition Bill](https://www.speaker.gov/newsroom/9419), 4 ก.ย. 2019
- [Pelosi Statement in Support of Hong Kong Protestors](https://www.speaker.gov/newsroom/8519-3/), 6 ส.ค. 2019
- [Rubio Comments on Withdrawal of Hong Kong Extradition Bill](https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2019/9/rubio-comments-on-withdrawal-of-hong-kong-extradition-bill), 4 ก.ย. 2019
## 🇨🇦 สำหรับผู้ถือสัญชาติหรือผู้อาศัยอยู่ในประเทศแคนาดา
ติดต่อสมาชิกรัฐสภาและผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาของคุณ (ค้นหาข้อแรกได้ [ที่นี่](https://www.ourcommons.ca/Parliamentarians/en/constituencies/FindMP)):
- บอกพวกเขาว่าคุณมีความกังวลเป็นอย่างมากเกี่ยวกับสถานการณ์ในฮ่องกง
- ขอให้พวกเขาเริ่มนำเสนอคำร้องสนับสนุนการประท้วงในฮ่องกงต่อรัฐสภา
- ขอให้พวกเขานำเสนอร่างกฎหมายคล้ายกับกฎหมาย Hong Kong Human Rights and Democracy Act ในสหรัฐอเมริกา
ร่วมเซ็นคำร้องเหล่านี้:
- ~~[e-2268 (Hong Kong) at the House of Commons, sponsored by MP Michael Chong](https://petitions.ourcommons.ca/en/Petition/Details?Petition=e-2268).~~ (ปิดรับลายเซ็นวันที่ 11 กันยายน 2019)
- ~~[Support Democracy and Human Rights in Hong Kong](https://chkl.ca/), ริเริ่มโดยกลุ่ม Canada-Hong Kong Link Toronto, กลุ่ม Canadian Voice in Hong Kong, กลุ่ม Civic Education Society Vancouver และกลุ่ม Friends of Hong Kong Calgary.~~ (คำร้องไม่สามารถเข้าถึงได้)
หากคุณอยู่นอกประเทศแคนาดา อย่าลืมว่าคุณยังสามารถ [ลงทะเบียนเลือกตั้ง](https://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=reg/etr&document=index&lang=e) ในแคนาดาได้
## 🇬🇧 สำหรับผู้ถือสัญชาติหรือผู้อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร
ติดต่อผู้แทนราษฎรของคุณ ([WriteToThem](https://www.writetothem.com/) สามารถช่วยค้นหาคนดังกล่าวได้):
- บอกพวกเขาว่าคุณมีความกังวลเป็นอย่างมากเกี่ยวกับสถานการณ์ในฮ่องกง
- บอกพวกเขาว่าคุณสนับสนุน [การตัดสินใจยับยั้งการขายอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนและแก๊สน้ำตาให้กับฮ่องกงเมื่อไม่นานมานี้](https://www.theguardian.com/world/2019/jun/25/uk-halts-sales-of-teargas-to-hong-kong-amid-police-brutality-claims).
- ขอให้พวกเขาสนับสนุนคำประกาศ [Sino–British Joint Declaration](https://en.wikipedia.org/wiki/Sino-British_Joint_Declaration) ปี 1984
นอกเหนือจากนี้ คุณสามารถใช้ [Stand with HK](https://petition.standwithhk.org/) เพื่อส่งอีเมลล์สำเร็จรูปให้กับสมาชิกรัฐสภาของคุณ ซึ่งมีเนื้อหาเรียกร้องให้สนับสนุนคำประกาศ Sino-British Joint Declaration ปี 1984
และคุณยังสามารถบริจาคเงินให้กับ [Hong Kong Watch](https://www.hongkongwatch.org/subscribe) “องค์กรการกุศลจดทะเบียนจากสหราชอาณาจักรซึ่งทำการวิจัยและดูแลภัยต่าง ๆ ต่ออิสรภาพเบื้องต้นในฮ่องกง หลักนิติธรรม และเอกราชตามสัญญาภายใต้หลักการ ‘one country, two systems’...” ได้อีกด้วย
## 🇪🇺 สำหรับผู้ถือสัญชาติหรือผู้อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป
[ติดต่อผู้แทนราษฎรของคุณ](http://www.europarl.europa.eu/meps/en/search/advanced):
- บอกพวกเขาว่าคุณมีความกังวลเป็นอย่างมากเกี่ยวกับสถานการณ์ในฮ่องกง
- ผลักดันให้พวกเขาผ่านร่างกฎหมาย [Joint Motion for a Resolution on the situation in Hong Kong (RC-9-2019-0013_EN)](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2019-0013_EN.html)
## 🇨🇭 สำหรับผู้ถือสัญชาติหรือผู้อาศัยอยู่ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์
ติดต่อ [EDA](https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/das-eda/kontaktformular.html) หรือ [Ignazio Cassius](https://twitter.com/ignaziocassis) หรือ ผู้แทนราษฎรของคุณในคณะกรรมการแห่งชาติ หรือ ในคณะกรรมการแห่งรัฐ:
- บอกพวกเขาว่าคุณมีความกังวลเป็นอย่างมากเกี่ยวกับสถานการณ์ในฮ่องกง
- ผลักดันให้พวกเขาทำการแถลงการสนับสนุนผู้ชุมนุมในฮ่องกงและต่อต้านการใช้กำลังเกินกว่าเหตุโดยตำรวจที่นั่น
## สำหรับผู้ถือสัญชาติหรือผู้อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
ร่วมเซ็นคำร้องเหล่านี้:
- [Call on Japanese parliamentarians to start discussions on a Japanese version of the Hong Kong Human Rights and Democracy Bill](https://www.change.org/p/%E5%9B%BD%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E5%93%A1-%E9%A6%99%E6%B8%AF%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%BD%93%E5%B1%80%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%BC%B7%E6%A8%A9%E7%9A%84%E3%81%AA%E5%8B%95%E3%81%8D%E3%82%92%E3%81%91%E3%82%93%E5%88%B6%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%89%88-%E9%A6%99%E6%B8%AF%E4%BA%BA%E6%A8%A9-%E6%B0%91%E4%B8%BB%E4%B8%BB%E7%BE%A9%E6%B3%95%E6%A1%88-%E3%81%AE%E8%AD%B0%E8%AB%96%E3%82%92%E9%96%8B%E5%A7%8B%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%92%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%9B%BD%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E5%93%A1%E3%81%AB%E6%B1%82%E3%82%81%E3%81%BE%E3%81%99?utm_content=cl_sharecopy_17285742_ja-JP%3Av1&recruiter=34591470&recruited_by_id=e96e94b0-151b-0130-6dd2-3c764e049c4f&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=psf_combo_share_initial).
## 🇰🇷 สำหรับผู้ถือสัญชาติหรือผู้อาศัยอยู่ในประเทศเกาหลีใต้
ติดต่อสมาชิกรัฐสภาเพื่อแสดงออกถึงความกังวลเกี่ยวกับฮ่องกงและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผู้ชุมนุมในฮ่องกง:
- [Democratic Party](http://theminjoo.kr/peopleTypeC.do?subId=20)
- [Liberty Korea Party](http://www.libertykoreaparty.kr/web/intro/people/listPartisanView.do)
- [Bareunmirae Party](http://bareunmirae.kr/kr/company/people.php)
- [Justice Party](https://www.justice21.org/newhome/about/info04.html?p_kind=2)
[ร่วมส่งคำร้องไปที่ Blue House](https://www1.president.go.kr/petitions).
## 🇦🇺 สำหรับผู้ถือสัญชาติหรือผู้อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย
ร่วมเซ็นคำร้องต่อรัฐสภาตามด้านล่าง (หมายเหตุ: พวกเขา "จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณทางออนไลน์แต่ชื่อของคุณจะถูกรวมอยู่ในคำร้องฉบับสมบูรณ์ซึ่งจะใช้ในการนำเสนอให้กับสภาผู้แทนราษฎร")
- ~~[(EN1032) Add Human Rights Clauses to Trade Agreement with Hong Kong](https://aph.gov.au/petition_sign?id=EN1032) (ปิดรับวันที่ 9 ตุลาคม)~~ (ปิดรับคำร้องแล้ว)
- ~~[(EN1029) Bring Hong Kong's predicament to the United Nations Human Rights Council](https://www.aph.gov.au/petition_sign?id=EN1029) (ปิดรับวันที่ 9 ตุลาคม)~~ (ปิดรับคำร้องแล้ว)
## 🇹🇼 สำหรับผู้ถือสัญชาติหรือผู้อาศัยอยู่ในไต้หวัน
ติดต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติของคุณ (ค้นหาพวกเขาด้วย [เว็บนี้](https://www.ly.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeid=109) หรือ [เว็บนี้](https://billy3321.github.io/lytel/) website):
- บอกพวกเขาว่าคุณมีความกังวลเป็นอย่างมากเกี่ยวกับสถานการณ์ในฮ่องกง
- ผลักดันให้พวกเขาทำการแถลงว่าจะปกป้องผู้กระทำผิดทางการเมืองและผู้ชุมนุมในฮ่องกง
บริจาคเสบียงต่าง ๆ ให้กับ [Fridays for the Future, PCT](https://www.facebook.com/FFFPCT) (ติดต่อพวกเขา) กลุ่มนี้ได้ทำการส่งเสบียงเป็นระลอกไปที่ฮ่องกงอยู่เสมอ
(ดูข้อมูลสำหรับในไต้หวัน [via chihao & co.](https://g0v.hackmd.io/@chihao/BJkcfJ9Br)).
## 🇳🇱 สำหรับผู้ถือสัญชาติหรือผู้อาศัยอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์
ติดต่อนักการเมืองเพื่อแสดงออกถึงข้อกังวลของคุณและขอการสนับสนุนกับความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับการประท้วงในฮ่องกง ขอการสนับสนุนทางการเมืองจากรัฐบาลเพื่อการประท้วงฮ่องกงในรูปแบบของการร้องต่อศาล:
- [Groenlinks](https://groenlinks.nl/contact/tweedekamer)
- [VVD](https://www.vvd.nl/persvoorlichters/)
- [CDA](https://www.cda.nl/contact/)
- [D66](https://d66.nl/contact/)
- [Ministerie van buitenlandse zaken](https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/ministerie-van-buitenlandse-zaken-buza)
- ส่งข้อความไปหา [Stef Blok Minister of Foreign Affairs ผ่านทวิตเตอร์](https://twitter.com/ministerBlok)
## 🤳🏼 ช่วยกระจายข่าวผ่านโซเชียลมีเดีย
เคล็ดลับการกระจายข่าวผ่านโซเชียลมีเดีย:
- อย่าโพสข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน
- แจ้งเตือนผู้อ่านก่อนโพสภาพที่มีเลือดและความรุนแรงเสมอ
- คิดถึงผู้อ่านโพสของคุณ: เพื่อน ๆ ของคุณจะอยากอ่านโพสแคปชั่นยาวเหยียดเจ็ดโพสติดกัน หรือพวกเขาอาจจะอยากอ่านโพสสรุปสั้น ๆ โพสเดียวมากกว่า
- เข้าหาเพื่อนและครอบครัวอย่างระมัดระวัง: บางทีมันอาจดีกว่าถ้าทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเห็นไม่ตรงกันแล้วพักประเด็นไว้ชั่วคราว
- เข้าหาพวกโทรลหรือผู้ก่อกวนอย่างระมัดระวัง (หรือไม่ต้องเลย): คุณจำเป็นต้องเถียงใครก็ไม่รู้บนอินเตอร์เน็ทให้ชนะจริง ๆ เหรอ?
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้จากผู้ใช้งาน Reddit @vikingbiochemist: [Don't drown the signal in noise: Unsolicited advice for the fine people of this sub from a PR professional](https://www.reddit.com/r/HongKong/comments/cwjzyg/dont_drown_the_signal_in_noise_unsolicited_advice/).
---
งานชิ้นนี้ได้รับการอนุญาตภายใต้ [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).
ส่งข้อแนะนำเกี่ยวกับวิธีการช่วยเหลืออื่น ๆ มาผ่านทาง [อีเมลล์](mailto:hi@hongkonggong.com) หรือทำโดยการทำ pull request ผ่าน GitHub โครงการนี้

+ 0
- 175
README.md View File

@ -1,175 +0,0 @@
# Beyond Lennon Walls: Ways to support the Hong Kong protests from afar
Setting up a Lennon Wall or joining in a rally may be the most visible way to help the Hong Kong protests from abroad, but it isn't necessarily the best. Below are some other ideas on how to support the protest from afar.
Last updated 13 December 2019. Based on anonymous submissions. Maintained by Jason Li and Lokman Tsui.
---
This document in other languages: [繁體中文](README-繁體中文.md), [Português](README-Portugues.md), [Italiano](README-Italiano.md), [Español](README-Español.md), [Deutsch](README-Deutsch.md), [Français](README-Francais.md), [Русский](README-Russian.md), [日本語](README-Japanese.md), [한국어](README-한국어.md), [Nederlands](README-Nederlands.md)
---
## 💰 Donate
Donate to groups that are supporting protestors on the ground (both groups' PayPal accounts are not working at the moment):
- [612 Humanitarian Relief Fund (612人道支援基金)](https://612fund.hk/donate) – most reputable, financially transparent
- [Spark Alliance HK 星火同盟](https://www.facebook.com/sparkalliancehk/) – recommended by frontline protesters. Their bank account is currently suspended so they recommend buying [these gift cards](https://www.ourhkworks.com/product/%e7%a6%ae%e5%93%81%e5%8d%a1/) as a form of donation.
Donate to these legislator-backed crowdfunding campaigns:
- [Sue the Abuser](https://www.lsd.org.hk/donate/?lang=en) - helping victims sue the police over alleged mistreatment.
- ~~[Prevent Imprisonment of Online Expression](https://gogetfunding.com/jrcensorship/) - a judicial review challenging the government's injunction against posting and sharing incendiary content online.~~
- ~~[24 Pro-Democracy Legislators' JR campaign](https://gogetfunding.com/%E6%B0%91%E4%B8%BB%E6%B4%BE%E7%AB%8B%E6%B3%95%E6%9C%83%E8%AD%B0%E5%93%A1%E5%8F%B8%E6%B3%95%E8%A6%86%E6%A0%B8%E3%80%8A%E7%B7%8A%E6%80%A5%E6%B3%95%E3%80%8B%E5%8F%8A%E3%80%8A%E7%A6%81%E8%92%99%E9%9D%A2/) - a judicial review to suspend the government's Prohibition on Face Covering Regulation and Emergency Regulations Ordinance.~~
Donate to groups supporting journalists on the ground:
- [Radical HK 基進報導](https://radicalhk.com/about/donation/) (on top of being a news organization, they provide sign language interpretation at many events)
- ~~[HKJA Journalist Protection Fund 香港記者協會保護記者基金](https://gogetfunding.com/hkjaraisefund/)~~
Donate to these non-profit, independent news organizations so they can continue to provide coverage of Hong Kong:
- [Inmedia 香港獨立媒體網](http://www.inmediahk.net/donate)
- [Stand News 立場新聞](https://mystand.thestandnews.com/)
- [Factwire](https://www.factwire.org/backus/) (PayPal: factwire)
- [Hong Kong Citizen News 眾新聞](https://www.hkcnews.com/aboutus/)
- [Hong Kong Free Press](https://www.hongkongfp.com/support-hkfp/)
Donate to these civil society research organizations:
- [Civil Rights Observer 民權觀察](https://www.hkcro.org/fundraising/)
- [Hong Kong Public Opinion Research Institute 香港民意研究所](https://www.pori.hk/donation)
- [Liber Research Community](https://liber-research.com/en/support/)
Pitch in for supplies that protect people during police operations:
- ~~Free MyHK supply station team (PayPal: freemyhk@gmail.com)~~ (Suspended)
- ~~[HK Protect 香港保護: 捐贈裝備送給前線](https://hkprotect.org/shop/%e4%bf%9d%e8%ad%b7%e8%a3%9d%e5%82%99/%e6%8d%90%e8%b4%88%e8%a3%9d%e5%82%99%e9%80%81%e7%b5%a6%e5%89%8d%e7%b7%9a/) (this online store is backlogged and takes 7-60 days to deliver supplies)~~ (Ceased operations)
## 🧓🏻 Organize within your community
- 🆕 Persuade your organization to [sign this letter](https://rainlily.org.hk/glosign) urging the UN Special Rapporteur on Violence Against Women "to examine gender-based violence committed by the Hong Kong Police Force."
- If you’re part of a community group, association or organization, publish a statement in support of the protestors. If possible, band together with other groups to sign a joint statement.
- Hold discussions within your diaspora communities, with folks who are on the fence or self-identified centrists. But approach with caution if folks are already staunchly against the protests.
## 🇺🇸 For US residents/citizens
Call your representatives (find their number on [callmycongress.com](https://www.callmycongress.com/)):
- Tell them you are very concerned about the situation in Hong Kong.
- Ask them to support the call to suspend future sales of munitions and crowd control equipment to the Hong Kong police.
- ~~Ask them to support passage of the [Hong Kong Human Rights and Democracy Act](https://www.rubio.senate.gov/public/_cache/files/7030f464-ac78-4af9-a5d1-55151ca3b6f8/C89816EECDFDE0D75FB8EC98DDEC4803.mdm19812.pdf) (H.R. 3289) (S. 1838).~~
References:
- [Pelosi Statement on Withdrawal of Hong Kong Extradition Bill](https://www.speaker.gov/newsroom/9419), Sept 4, 2019
- [Pelosi Statement in Support of Hong Kong Protestors](https://www.speaker.gov/newsroom/8519-3/), August 6, 2019
- [Rubio Comments on Withdrawal of Hong Kong Extradition Bill](https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2019/9/rubio-comments-on-withdrawal-of-hong-kong-extradition-bill), Sept 4, 2019
## 🇨🇦 For Canadian residents/citizens
Contact your current MP and MP candidates (find the former [here](https://www.ourcommons.ca/Parliamentarians/en/constituencies/FindMP)):
- Tell them you are very concerned about the situation in Hong Kong.
- Ask them to introduce a motion in Parliament in support of the Hong Kong protests.
- Ask them to introduce legislation similar to US's Hong Kong Human Rights and Democracy Act.
Sign these petitions:
- ~~[e-2268 (Hong Kong) at the House of Commons, sponsored by MP Michael Chong](https://petitions.ourcommons.ca/en/Petition/Details?Petition=e-2268).~~ (Petition closed September 11, 2019.)
- ~~[Support Democracy and Human Rights in Hong Kong](https://chkl.ca/), launched by Canada-Hong Kong Link Toronto, Canadian Voice in Hong Kong, Civic Education Society Vancouver and Friends of Hong Kong Calgary.~~ (Petition offline.)
If you live abroad, remember you can still [register to vote](https://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=reg/etr&document=index&lang=e) in Canada.
## 🇬🇧 For UK residents/citizens
Contact your representatives ([WriteToThem](https://www.writetothem.com/) helps you look who yours is):
- Tell them you are very concerned about the situation in Hong Kong.
- Tell them that you support [the recent decision to stop selling crowd-control equipment and tear gas to Hong Kong](https://www.theguardian.com/world/2019/jun/25/uk-halts-sales-of-teargas-to-hong-kong-amid-police-brutality-claims).
- Ask them to uphold the 1984 [Sino–British Joint Declaration](https://en.wikipedia.org/wiki/Sino-British_Joint_Declaration)
Alternately, use [Stand with HK](https://petition.standwithhk.org/) to send an pre-written email to your MP that asks them to uphold the 1984 Sino-British Joint Declaration.
Also, donate to [Hong Kong Watch](https://www.hongkongwatch.org/subscribe), "a UK-based registered charity which researches and monitors threats to Hong Kong’s basic freedoms, the rule of law and autonomy as promised under the ‘one country, two systems’ principle..."
## 🇪🇺 For EU residents/citizens
[Contact your representatives](http://www.europarl.europa.eu/meps/en/search/advanced):
- Tell them you are very concerned about the situation in Hong Kong.
- Urge them to pass [Joint Motion for a Resolution on the situation in Hong Kong (RC-9-2019-0013_EN)](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2019-0013_EN.html)
## 🇨🇭 For Swiss residents/citizens
Contact the [EDA](https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/das-eda/kontaktformular.html) or [Ignazio Cassius](https://twitter.com/ignaziocassis), or your representatives in the National Council or Council of States:
- Tell them you are very concerned about the situation in Hong Kong.
- Urge them to make a statement in support of the protesters in Hong Kong and against the excessive police violence there.
## 🇯🇵 For Japanese residents/citizens
Sign these petitions:
- [Call on Japanese parliamentarians to start discussions on a Japanese version of the Hong Kong Human Rights and Democracy Bill](https://www.change.org/p/%E5%9B%BD%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E5%93%A1-%E9%A6%99%E6%B8%AF%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%BD%93%E5%B1%80%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%BC%B7%E6%A8%A9%E7%9A%84%E3%81%AA%E5%8B%95%E3%81%8D%E3%82%92%E3%81%91%E3%82%93%E5%88%B6%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%89%88-%E9%A6%99%E6%B8%AF%E4%BA%BA%E6%A8%A9-%E6%B0%91%E4%B8%BB%E4%B8%BB%E7%BE%A9%E6%B3%95%E6%A1%88-%E3%81%AE%E8%AD%B0%E8%AB%96%E3%82%92%E9%96%8B%E5%A7%8B%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%92%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%9B%BD%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E5%93%A1%E3%81%AB%E6%B1%82%E3%82%81%E3%81%BE%E3%81%99?utm_content=cl_sharecopy_17285742_ja-JP%3Av1&recruiter=34591470&recruited_by_id=e96e94b0-151b-0130-6dd2-3c764e049c4f&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=psf_combo_share_initial).
## 🇰🇷 For South Korean residents/citizens
Contact members of the parliament to express concern about and solidarity with the protesters of Hong Kong:
- [Democratic Party](http://theminjoo.kr/peopleTypeC.do?subId=20)
- [Liberty Korea Party](http://www.libertykoreaparty.kr/web/intro/people/listPartisanView.do)
- [Bareunmirae Party](http://bareunmirae.kr/kr/company/people.php)
- [Justice Party](https://www.justice21.org/newhome/about/info04.html?p_kind=2)
[Post a petition to the Blue House](https://www1.president.go.kr/petitions).
## 🇦🇺 For Australian residents/citizens
Sign the parliamentary petitions below. (Note: they "will not publish your information online, but your name will be included in the final petition presented to the House of Representatives.")
- ~~[(EN1032) Add Human Rights Clauses to Trade Agreement with Hong Kong](https://aph.gov.au/petition_sign?id=EN1032) (closes October 9th)~~ (Petition closed.)
- ~~[(EN1029) Bring Hong Kong's predicament to the United Nations Human Rights Council](https://www.aph.gov.au/petition_sign?id=EN1029) (closes October 9th)~~ (Petition closed.)
## 🇹🇼 For Taiwanese residents/citizens
Contact your legislator (find them using [this](https://www.ly.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeid=109) or [this](https://billy3321.github.io/lytel/) website):
- Tell them you are very concerned about the situation in Hong Kong.
- Urge them to make a statement that they will protect Hong Kong's political offenders and protesters.
Donate supplies to [Fridays for the Future, PCT](https://www.facebook.com/FFFPCT) (contact them) that has been batch mailing them to Hong Kong.
(Taiwan information [via chihao & co.](https://g0v.hackmd.io/@chihao/BJkcfJ9Br)).
## 🇳🇱 For Dutch residents/citizens
Contact politicians to express your concerns and ask for support and solidarity. Ask for political support from the government for the protests in the form of a motion:
- [Groenlinks](https://groenlinks.nl/contact/tweedekamer)
- [VVD](https://www.vvd.nl/persvoorlichters/)
- [CDA](https://www.cda.nl/contact/)
- [D66](https://d66.nl/contact/)
- [Ministerie van buitenlandse zaken](https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/ministerie-van-buitenlandse-zaken-buza)
- Send a message to [Stef Blok Minister of Foreign Affairs on Twitter](https://twitter.com/ministerBlok).
## 🤳🏼 Spread the word on social media
Some tips on spreading the word on social media:
- Don't post unverified information.
- Post trigger warnings before revealing images of blood and violence.
- Think about your audience: Do your friends really want to read seven heavily-captioned posts, or do they prefer a single post summary?
- Engage carefully with friends & family: Sometimes it's best to agree to disagree and move on for now.
- Engage carefully (or not at all) with the trolls: Do you really need to win that argument on the internet with someone you don't know?
More about this by Reddit user @vikingbiochemist: [Don't drown the signal in noise: Unsolicited advice for the fine people of this sub from a PR professional](https://www.reddit.com/r/HongKong/comments/cwjzyg/dont_drown_the_signal_in_noise_unsolicited_advice/).
---
This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).
Send us your suggestions of other ways to help on [email](mailto:hi@hongkonggong.com) or by making a GitHub pull request to this project.

Loading…
Cancel
Save